MoniBranD - Giải pháp giúp đánh giá và phát triển Thương hiệu

1. Những bài toán khó của doanh nghiệp hiện nay?
 •  Đầu tư cho truyền thông - marketing nhưng không đánh giá được chính xác hiệu quả.
 • Không biết thương hiệu của mình đang đứng ở đâu trên thị trường, vị thế so với các đối thủ, công chúng đang nói gì về mình.
 • Không kịp thời ứng biến, và xử lý kịp thời với những thông tin tiêu cực, dẫn đến sự bùng phát của khủng hoảng truyền thông, gây tổn hại thương hiệu. 
2. Vì sao Thương hiệu của bạn cần MoniBranD?
 • Lắng nghe được phản hồi của khách hàng.
 • Phát hiện kịp thời nguy cơ khủng hoảng.
 • Nắm bắt cơ hội kinh doanh mới
 • Dự đoán chính xác, cơ sở quan trọng xây dựng kế hoạch kinh doanh
 • Biết mình đang đứng ở đâu so với đối thủ.
 • Chiến lược đầu tư cho marketing phù hợp: Hướng đến ai, nội dung gì, kênh nào? 
 Image result for brand monitoring

3. Giải thích về hệ thống MoniBranD

Nền tảng chính của hệ thống là Social Listening giúp lắng nghe, thu thập, phân tích và thống kê thông tin trên mạng xã hội cùng các nguồn tin tức lớn.
Hệ thống MoniBrand  tổng hợp toàn bộ những thông tin được xuất bản hàng ngày và dùng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu tự động, đông thời xếp hạng, đoán biết được ngữ nghĩa cũng như chất lượng của nguồn tin để cung cấp cho mọi người công cụ đánh giá thông tin được tốt hơn.” 

3. CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG:
 •  Quét dữ liệu tự động theo thời gian thực
 • Đội ngũ Marketing của MoniBrand sẽ tiến hành:
Ø  Lọc dữ liệu
Ø  Phân loại dữ liệu
Ø  Kiểm chứng nguồn thông tin dữ liệu
Ø  Đưa ra phân tích phù hợp
Ø  Tư vấn đưa giải pháp


4. Quy mô quét thông tin

Toàn bộ cơ sở dữ liệu thông tin trên Online bao gồm:
 • Mạng xã hội Youtube; Facebook. Google Plus, Linkedin…
 • Các trang thông tin
 • Các trang báo chí
 • Forum, diễn đàn

MONIBRAND – STANDARD (GÓI TIÊU CHUẨN)

Gói theo dõi và phát triển thương hiệu cơ bản giúp doanh nghiệp nắm bắt được thông tin chính xác về thương hiệu của doanh nghiệp trên môi trường Internet trong theo thời gian yêu cầu.
 • thu thập thông tin nói về thương hiệu, phản hồi của khách hàng về thương hiệu.
 • Cơ sở để đánh giá tính hiệu quả của các kênh truyền thông – marketing.
 • Nền tảng để xây dựng kế hoạch và hoạch định chiến lược phát triển.
 • Thống kê, theo dõi, báo cáo lại hoạt động truyền thông – thương hiệu của nhãn hàng trên môi trường Internet
- Đánh giá - Phân loại thông tin theo cấp độ:
+ Kênh: số lượng đăng tải
+ Trạng thái cảm xúc của tin tức
+ Nguồn/người post
- Khảo sát thông tin đối thủ cạnh tranh trên Internet.

MONIBRAND – PREMIUM (GÓI NÂNG CAO)

Theo dõi, đánh giá sức khoẻ thương hiệu trên môi trường internet, đặt trong bối cảnh thị trường – ngành hàng. Từ đó đề xuất giải pháp cải thiện vị thế thương hiệu, tối ưu hoá hiệu quả hoạt động truyền thông – marketing, kịp thời tư vấn các giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn các nguy cơ khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra, bảo vệ uy tín danh tiếng thương hiệu.
 • Thu thập thông tin nói về thương hiệu trên môi trườn internet.
 • Phân tích về mặt định tính – định lượng, đánh giá sức khoẻ khoẻ thương hiệu so với các đối thủ cạnh tranh.
 • Đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông và marketing
 • Phân tích  - dự đoán sớm các nguy cơ khủng hoảng và cơ hội phát triển thương hiêu.
 • Tư vấn, đề xuất giải pháp truyền thông nhằm tối ưu hiệu quả, chi phí, nâng cao vị thế thương hiêu. 
Liên hệ:
quynh.ntx@pprvietnam.com
Điện thoại: 02466623383
Mobile: 0934606386