Phim giới thiệu công ty Gỗ Thái Bình Dương

Phim giới thiệu doanh nghiệp sản xuất gỗ nội thất Thái Bình Dương
Sản xuất bởi PPR Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=3niH9_yRX18